Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  • Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού. Καμπύλες ανάπτυξης, εμβολιασμοί, επισκέψεις,
    εργαστηριακές & διαγνωστικές εξετάσεις. Πρόσβαση από τους γονείς στο ιστορικό του παιδιού
  • Υπενθυμίσεις με SMS & email για ραντεβού και εμβολιασμούς
  • Ηλεκτρονικά follow-ups
  • Παρακολούθηση διατροφής
  • Προσωποποιημένη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται σε συνεργασία με το Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας
Παιδιού