Περιγραφή διαδικασία αποστολής διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων στο Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού https://www.mychildren.gr