Πιστοποιητικό υγείας

Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη, γι’ αυτό και το ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή του εξασφαλίζει όχι μόνο την ασφαλή συμμετοχή του στις σχολικές δραστηριότητες αλλά και την έγκαιρη διάγνωση τυχόν προβλημάτων υγείας. Η λεπτομερής κλινική εξέταση του παιδιού και η αναδρομή στο ιστορικό του είναι το σημαντικότερο κομμάτι του προσυμπτωματικού ελέγχου.
Στο pediatriccare η κλινική παιδιατρική εξέταση περιλαμβάνει:

  • Μέτρηση βάρους, ύψους, δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) και αρτηριακής πίεσης
  • Έλεγχο για τυχόν καρδιακού φυσήματος. Αν και τις περισσότερες φορές πρόκειται για αθώα φυσήματα που δεν αποτελούν πρόβλημα υγείας όταν υπάρχουν παθολογικές ενδείξεις παραπεμπέται σε παιδοκαρδιολόγο.
  • Έλεγχο για ανωμαλίες του σκελετικού και του μυϊκού συστήματος.
  • Έλεγχο για πρώιμη ήβη και εκτίμηση της φυσιολογικής ανάπτυξης των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου για παιδιά που έχουν μπεί ή πρόκειται να μπουν στην εφηβεία.
  • Έλεγχο οδοντοφυΐας, όρασης και ακοής.
  • Έλεγχο των εμβολίων και σύσταση για πραγματοποίηση καθυστερημένων δόσεων ή δόσεων που έχουν παραλειφθεί.
  • Έλεγχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης για την πρώιμη ανίχνευση του αυτισμού, των διαταραχών της συμπεριφοράς, της Διαταραχής Ελλειματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), των μαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερων προβλημάτων, όπως η νυχτερινή ενούρηση, οι φοβίες και το άγχος.

Επιπλέον συνταγογραφείται εργαστηριακός έλεγχος που περιλαμβάνει ιδίως εξετάσεις για:

  • Έλεγχο αναιμίας, κάθε χρόνο ή κάθε δεύτερο χρόνο
  • Έλεγχο επιπέδων χοληστερίνης, κυρίως σε παιδιά αυξημένου σωματικού βάρους άλλα και σε παιδιά με οικογενειακό ιστορικό θετικό για υπερχοληστεριναιμία.
  • Υπερηχογράφημα και ηλεκτροκαρδιογράφημα στην ηλικία που το παιδί θα στο σχολείο ή εάν συμμετέχει σε αθλήματα πρωταθλητισμού ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι προβλήματος.